Myslím, že pre ženy je najdôležitejšie nestanovovať si žiadne limity.
(Martina Navrátilová)

2008

V roku 2008 si Slovensko-český ženský fond zvolil za svoju tematickú prioritu boj proti násiliu páchanému na ženách. Táto priorita sa stala témou jarného grantového kola v rámci ktorého bolo podporených deväť projektov v oboch krajinách v celkovej sume 1 207 096 korún.
V dňoch 3. - 4. novembra 2008 sa v Brne konalo 2. česko-slovenské stretnutie projektov podporených Slovensko-českým ženským fondom, tentoraz na tému marginalizovaných skupín žien. Pozvanie na stretnutie prijali zástupkyne a zástupcovia ôsmich mimovládnych organizácií venujúcich sa rómskym ženám, migrantkám, LGBT komunitám a ženám pracujúcim v sex biznise.
Ve dnech 19 - 23. května se poprvé v Praze uskutečnilo setkání evropských ženských fondů.
Na jar 2008 realizoval Slovensko-český ženský fond on-line kampaň proti rodovým stereotypom v spoločnosti. Pointou kampane bolo obrátenie tradičných, historicky daných ženských a mužských rolí prostredníctvom obrazov barokového maliara Johannese Vermeera van Delft.