Myslím, že pre ženy je najdôležitejšie nestanovovať si žiadne limity.
(Martina Navrátilová)

Udelené granty v roku 2015

náhľad na tlač

V roku 2015 nadačný fond Slovensko-český ženský fond finančne posilnil 8 organizácií na Slovensku a 9 organizácií v Českej republike, ktoré sa venujú podpore ženských práv a naplňovaniu princípov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Celkovo nadačný fond prerozdelil v oboch krajinách 1 762 780 ČK a 25 800 EUR v spolupráci s Philip Morris Česká republika, Philip Morris Slovensko, fondom LIVE YOUR DREAM a    s podporou individuálnych darkýň a darcov.

 

Podporené organizácie v rámci spolupráce Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris Česká republika:

 

                  - 168 560 KČ

 

                   - 168 560 KČ

 

 

                  - 168 560 KČ

 

                    - 168 560 KČ

 

                     - 168 560 KČ

 

                    - 168 560 KČ

 

                   - 168 560 KČ

 

 

 

Podporené organizácie v rámci spolupráce Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris Slovensko:

 

                 - 3 500 EUR

 

                 - 3 500 EUR

 

                 - 3 500 EUR

 

 

 

 

 

Fiškálne sponzorstvo

 

                  - 414 300 KČ

 

Organizácie podporené z prostriedkov LIVE YOUR DREAM FUND

                    - 3 800 EUR